(fot. Marek Firlejczyk SJ)

(fot. Marek Firlejczyk SJ)

We czterech zjechaliśmy do Zakopanego, gdzie w czwartek rozpoczęliśmy „zjazd Magisterkowiczów”. „Magisterka” to czas (około 2-3 lat) intensywnej pracy apostolskiej w Towarzystwie Jezusowym, który młodzi jezuici przeżywają zaraz po studiach. Celem magisterki jest wypróbowanie swojego powołania oraz odkrycie nowych talentów. Wszystko po to, aby dobrze wybrać i przygotować się do pracy, którą podejmiemy po studiach teologicznych.

Nasza prowincja liczy pięciu scholastyków, choć na spotkanie przyjechało czterech. W tych dniach towarzyszył nam nasz delegat do spraw formacji – o. Andrzej Migacz SJ.

Obecnie pięciu scholastyków Prowincji Południowej jest na magisterkach z czego trzech pozostało w kraju:

Tomek Matyka SJ – pracuje w naszym Centrum Edukacyjnym w Palermo [Włochy] Paweł Dudzik SJ – pracuje w st. Ignatius High School w Cleveland [USA] Dominik Sroka SJ – jest wychowawcą w jezuickiej bursie w Nowym Sączu, a także pracuje w Jezuickim Centrum Edukacyjnym jako katecheta oraz pomaga w parafii pw. Ducha Świętego.
Krystian Mółka SJ – pomaga w Duszpasterstwie Młodzieżowym i Powołaniowym oraz w SKB.
Marek Firlejczyk SJ – przygotowuje spotkanie młodych MAGIS 2016.

Pierwszy dzień naszego spotkania spędziliśmy na integracji i odpoczynku. W tym celu wybraliśmy się w nasze piękne Tatry – ilość słońca i śniegu ucieszyła nas bardzo! Dzień zakończyliśmy wspólnym dzieleniem z przeżywanych przez nas magisterek. Jeden nasz współbrat swoją magisterkę przeżywa w Stanach Zjednoczonych. Z powodu odległości nie mógł on dołączyć do naszego spotkania w Zakopanem. Jednak dzięki wynalazkom XXI-ego wieku spotkaliśmy się z nim na telekonferencji. Bardzo nam zależało na tym, aby każdy z nas usłyszał co dzieję się u innych współbraci.

Sobotę poświęciliśmy na intensywną modlitwę oraz pracę nad dokumentem o magisterce ojca generała Petera Hansa Kolvenbacha. Skupialiśmy się na różnych fragmentach listu, ponieważ każdy z nas był na innym etapie magisterki – jedni ją kończyli, a inni dopiero rozpoczynali.

Niedziela była  czasem przygotowującym nas do odnowienia naszych ślubów zakonnych. Po Mszy Świętej – na której odnowiliśmy śluby, obiedzie i rekreacji z lokalną wspólnotą wróciliśmy do Krakowa.

sch. Marek Firlejczyk SJ