Święta Lipka, sanktuarium maryjne na pograniczu Mazur i Warmii od kilkunastu lat gości młodzież związaną z jezuitami na lipcowym festiwalu, Jezuickich Dniach Młodzieży.

Tegoroczna edycja była bardzo różna od poprzednich, jako, że organizatorzy zmienili formułę i otworzyli się na spotkanie międzynarodowe. Oznacza to, że do malowniczej wioski na północy Polski młodzież zjechała z różnych miejsc, po wspólnym czasie ważnych doświadczeń, podsumowując to, co robiła w mniejszych grupach.

Słowem, które pozwala zrozumieć co działo się w tym roku jest łacińskie określenie „magis”, które jest kluczowym dla duchowości ignacjańskiej. Oznacza szukanie „więcej,” „bardziej” tego, co większą bliskością z Jezusem, wiernością Jemu i budowaniem z Nim Królestwa Bożego. Program MAG+S oznacza program formacyjny przede wszystkim dla studentów i młodych dorosłych, którzy uczestniczą w doświadczeniach (tzw. eksperymentach) szukania Boga obecnego we wszystkim, co przeżywają.

W tym roku młodzież z Polski, Litwy, Węgier i Słowenii uczestniczyła w ośmiu różnych eksperymentach, tak różnych jak praca społeczna z Romskimi dziećmi na Węgrzech, pielgrzymka fotograficzna litewskim wybrzeżem Bałtyku czy warsztaty muzyczne modlitwy uwielbienia w Warszawie. Po blisko tygodniu spotkań w mniejszych grupach, młodzież z duchowymi opiekunami ruszyła z podróż do Świętej Lipki, żeby przez kilka kolejnych dni, podsumować doświadczenie i świętować wspólnie.

Czas razem był okazją zarówno do zainspirowania się konferencjami z gośćmi, modlitwy, ale i nauki tańców z różnych krajów i pikniku (wraz z biegiem o puchar Burmistrza Miasta Reszel) otwartego dla lokalnej społeczności. Wspólne dzieło jezuitów Europy Środkowej wspierane jest przez przełożonych, a swoją obecność na Mazurach zaznaczyli między innymi Prowincjałowie Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, o. Tomasz Kot SJ i Prowincji Litewsko-Łotewskiej o. Vitkus Gintaras SJ.

  • Spotkanie, wśród innych ma dwa ważne wymiary:
    Jest przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży i programu MAG+S 2016. Zapoznanie się z formułą dynamiki podobnych wydarzeń pomoże w przygotowaniu do przyjęcia młodzieży z całego świata, co czeka nas już za rok.
  • Jest jednym z kroków współpracy międzyprowincjalnej jezuitów Europy Środkowej. Przez piętnaście lat spotkania w Świętej Lipce były dla Polaków, prowadzone w języku polskim. Nowa formuła i otwarcie na młodzież innych krajów oznaczała przejście na język angielski. Udane spotkanie pozwoliło odczuć sens bycia razem, ale i powszechność Kościoła, który ponad trudnościami porozumienia osób różnych języków i kultur.