ks. Tadeusz Domeracki

ks. Tadeusz Domeracki

W niedzielę, 26 października, dotychczasowy superior i proboszcz jezuickiej parafii we Wrzeszczu o. Janusz Warzocha przekazał obowiązki swojemu następcy, o. Tadeuszowi Domerackiemu. W homilii o. Tomasz Ortmann, Prowincjał, przypomniał, że „każdy z nas jest świątynią Boga”. W tym kontekście podkreślił, że nie jest tak istotne jaka osoba jest proboszczem, ale ważne, żeby „był to ktoś wypełniony Bogiem”.

Po Mszy Świętej wielu przedstawicieli wspólnot, duszpasterstw i grup, a także wielu parafian dziękowało za posługę o. Januszowi i zapewniało o wsparciu o. Tadeusza.