Dnia 17 listopada br. w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej o. Macieja Tomaszewskiego SJ.

Tytuł pracy brzmiał: „Znaczenie terminu ‘anima’ dla obrony i promocji ‘podmiotu chronionego’ we współczesnym nauczaniu Magisterium Kościoła. Studium teologiczno-moralne”. Promotorem pracy był ks. prof. Stanisław Warzeszak, a recenzentami ks prof. Józef Zabielski z UKSW oraz o. prof. Piotr Aszyk SJ z Collegium Bobolanum.

Recenzenci podkreślali wysoką jakość merytoryczną i metodologiczną przedstawionej pracy. Uwagę przykuwała również jej interdyscyplinarność. Praca z gruntu rzeczy teologiczna bazowała również na osiągnięciach filozofii, bioetyki oraz egzegezy. Wykonane badania bazowały na oryginalnych tekstach łacińskich Magisterium.

Po obronie miał miejsce uroczysty obiad doktorski z udziałem profesorów, rodziny i wspólnoty jezuitów. Okolicznościowe mowy miały serdeczny, życzliwy a niekiedy i żartobliwy charakter, uświetniając przez to tak ważny moment w życiu „świeżo upieczonego” i bardzo dobrze rokującego doktora.

Michał Karnawalski SJ