W warszawskim duszpasterstwie akademickim DĄB rozpoczęły się spotkania osób zainteresowanych utworzeniem polskiej grupy Pietre Vive. Zapoczątkowana w 2008 roku we Włoszech inicjatywa gromadzi młodych ludzi związanych z duchowością ignacjańską, którzy chcą opowiadać o Ewangelii, pokazując dzieła sztuki, które wyrosły z jej inspiracji.

Pietre Vive jako znak naszego czasu rozpoznają masowy ruch turystyczny, który skłania tysiące ludzi do odwiedzania średniowiecznych i nowożytnych kościołów, stanowiących w wielu miastach Europy centralne punkty zwiedzania. Dla dużej części z tych turystów tradycja, w ramach której powstały słynne kościoły i ich dekoracje, jest obcym kodem kulturowym. Pietre Vive chcą więc wyjść im naprzeciw i oprowadzać po wybranych kościołach, tłumacząc ich historię i formę z wnętrza tej tradycji. Chcą, jak sami mówią, opowiadać o doświadczeniu piękna wiary i Kościoła tym, którzy podziwiają piękno kościołów. Tę grę słów oddaje także nazwa Pietre Vive (wł. żywe kamienie), pokazująca tożsamość członków grupy jako współtwórców tej samej Tradycji i tego samego Kościoła, dla którego powstały kamienne budowle.

Dlatego oprowadzający witają turystów w kościołach jak mile widzianych gości – nie przyjmując za oprowadzanie pieniędzy. Przekazują im swoją wiedzę, ale także są gotowi dzielić się swoim doświadczeniem Kościoła – jego duchowości, sztuki i tradycji. Wizyta turystyczna ma szansę stać się wówczas również osobistym spotkaniem.

„Kamienie, z których zbudowane są chrześcijańskie świątynie, są narzędziem dialogu. Razem ze Słowem odgrywają prawie sakramentalną rolę. Kiedy wierzący spotyka niewierzącego w murach kościoła, jeśli go przyjmuje i wyjaśnia mu przesłanie tego miejsca, wówczas materialne kamienie stają się, jak to nazwał Florenski w odniesieniu do ikony, ramą Spotkania” – wyjaśnia założyciel „Żywych Kamieni”, jezuita Jean-Paul Hermández.

Sztuka jest więc pierwszą treścią tego spotkania. Językiem, który może być zrozumiały przez obie strony. Dlatego ważną częścią formacji wspólnot Pietre Vive jest poznanie historii sztuki chrześcijańskiej, a także podstawowych sposobów jej opisu.

Powstała we Włoszech inicjatywa z każdym rokiem powiększa się o nowe grupy, również w innych krajach. Pietre Vive działają już w Chile, Czechach, Francji, Hiszpania, Niemczech, Słowenii, na Malcie i Słowacji. Projekt zaczyna się cieszyć pewnym zainteresowaniem również w Polsce, czego świadectwem był eksperyment podczas zeszłorocznych Jezuickich Dni Młodzieży w Świętej Lipce, który bazował na metodzie Pietre Vive, a teraz także spotkania w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w drugą i czwartą środę miesiąca na Rakowiecką 61.