W Wielkim Tygodniu, w poniedziałek 21 marca 2016 r. o godz. 19.15 parafia św. Szczepana oraz grupa „Droga Ikony” zaprasza na spotkanie „Modlitwa z Ikoną” w temacie Zmartwychwstanie.

Konferencję wyjaśniającą treść ikony oraz wprowadzenie do osobistej modlitwy poprowadzi ks. Mateusz Orłowski SJ. Sala św. Judy Tadeusza w Domu Parafialnym przy ul. św. Szczepana 1 w Warszawie.

„Droga Ikony” jest środowiskiem twórców skupionych na sztuce ikonopisarskiej, czerpiących z dawnych tradycji warsztatowych i respektujących duchowe wartości ikony. Grupa powstała jako inicjatywa formacyjno-artystyczna, pod kierownictwem o. Jacka Wróbla SJ, rozwijana od 2001 r. przy jezuickich ośrodkach duszpasterskich w Warszawie.

Obecnie, przy Parafii św. Szczepana na Mokotowie, prowadzi pracownię zrzeszającą twórców z całej Polski. Jej działalność skupia się na organizowaniu warsztatów ikonopisania i pokrewnych im zajęć z rzemiosła artystycznego, a także na organizacji spotkań służących popularyzacji ikony czerpiącej z chrześcijańskiej tradycji Wschodu i Zachodu. Od 2009 roku przy współpracy Szkoły Drzewnej w Garbatce-Letnisku pracownia współtworzy program „Twórcze lato w Garbatce”, w ramach którego organizuje plenerowe warsztaty ikonopisania i snycerki. Jest to propozycja twórczego wypoczynku dla wszystkich poszukujących głębszych wartości duchowych.

W latach 2011-2012 Droga Ikony była współorganizatorem II. i III. edycji Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy. W roku 2011, wraz z Konsulatem Generalnym RP w Łucku, współorganizowała Międzynarodowy Plener Ikonopisów na Wołyniu.