Drodzy Czytelnicy!

Na wakacje w lipcu zabierzcie nasz miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego”, niech on towarzyszy Wam jako lektura duchowa. To dobra okazja, aby poznali go także i inni wczasowicze, turyści i pielgrzymi.

W tym okresie urlopowym pamiętajmy o regeneracji naszych sił fizycznych, psychicznych i duchowych. Pomoże Wam w tym tekst Przemysława Czyloka Szansa na odpoczynek. Autor przestrzega wszystkich ciągle zapracowanych, aby ogrom piękna świata przyrody, który nas otacza, nie został zepchnięty jedynie do roli tła dla naszych codziennych zmagań z życiem.

O szlaku pielgrzymkowym rowerzystów do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii pisze Łukasz Burkiewicz, dzieląc się praktycznymi wskazówkami w relacji z podróży zatytułowanej Buen Camino! A odbywając wędrówkę wakacyjną po duchowej mapie Polski, Anna Mularska zaprasza w artykule Święta Anna ze Smardzewic do zwiedzenia pięknego sanktuarium w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego.

W tym miesiącu zapraszamy do lektury dwóch biogramów o kapłanach Bożego Miłosierdzia i spowiednikach św. Siostry Faustyny Kowalskiej: o błogosławionym ks. Michale Sopoćko i o jezuicie Ojcu Józefie Andraszu.

Natomiast o duchowych eksperymentach ignacjańskich mobilizujących do uczenia się z osobistego życiowego doświadczenia pisze ks. Jacek Poznański SJ w tekście Eksperymentalna pedagogia duchowa.

O osadach misyjnych zakładanych i prowadzonych przez jezuitów w indiańskich wioskach Guarani, zwanych redukcjami w Argentynie na przełomie XVII/XVIII wieku, pisze siostra klawerianka Bożena Najbar. Z tekstu Redukcje jezuickie dowiemy się, jak ten sposób życia wpłynął na kulturę Indian.

Refleksją o przyjaźni i pamiętnym przyjęciu Jezusa w domu Marty, Marii i Łazarza dzieli się ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ w tekście Przyjęcie w Betanii.

Ksiądz Paweł Kummer w artykule Centrum Jana Pawła II w Krakowie pisze o sanktuarium i papieskim Centrum „Nie lękajcie się !”, gdzie odbiera kult św. Jan Paweł II.

Co stanowi istotę odpustu i za kogo możemy je ofiarować, dowiemy się, czytając artykuł ks. Marka Wójtowicza SJ Odpust w Jubileuszu Miłosierdzia.

Ciekawymi myślami pt. Program świętości na temat ewangelicznych błogosławieństw dzieli się ks. Louis Evely SJ.

O tym, jak pokora i upokorzenie są różne i nie mają ze sobą nic wspólnego, pisze ks. Jerzy Sermak SJ w tekście Pokora czy upokorzenie? Z tekstu dowiemy się, że o tę pierwszą postawę trzeba zabiegać, a drugiej unikać.

Krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy pisze w artykule Zatwardziałość serca o postawach zamknięcia się na działanie łaski Boga i o konsekwencjach niewierności względem Niego.

Natomiast badacz najnowszych dziejów Polski Filip Musiał pisze o walce komunistów z religią i o akcjach likwidacji kościelnego szkolnictwa zakończonego na szczęście fiaskiem.

W lipcowym numerze „Posłańca Serca Jezusowego” zapoznamy się też z papieskimi intencjami i komentarzami do niedzielnych Ewangelii oraz z opowiadaniem dla dzieci. Na dociekliwych Czytelników czeka też krzyżówka z nagrodami książkowymi ufundowanymi przez jezuickie Wydawnictwo WAM z Krakowa.

W trwającym Roku Miłosierdzia wszystkim życzę, abyśmy byli miłosierni, skorzystali z wypoczynku i miłej lektury naszego miesięcznika.

ks. Stanisław Groń SJ – redaktor naczelny

Zakup najnowszy numer w wersji papierowej lub elektronicznej.

AUDIO: