16 września odbywały się w Pułtusku uroczystości związane z rocznicą 450 lat od przybycia jezuitów do tego miasta. Działające tu od 1566 r. kolegium jezuickie było drugą po Braniewie, ważną placówką edukacyjno-wychowawczą, jaką Towarzystwo Jezusowe powołało do istnienia w dawnej Polsce. Kolegium działało do kasaty w 1773 r., a w jego murach wykształciło się wiele wybitnych osób.

Pułtuskie obchody zaplanowano w ramach XIX Dni Patrona Miasta św. Mateusza. Składały się one z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, inscenizacji o św. Franciszku przygotowanej przez młodzież pułtuskiego LO im. Piotra Skargi oraz celebracji eucharystycznej w pojezuickim kościele pw. Świętych Piotra i Pawła. Tam też odsłonięto okolicznościową tablicę, upamiętniającą jezuickie początki w Grodzie nad Narwią, a także otwarto wystawę „Jezuici w Pułtusku i ich dziedzictwo”. Dzień wspomnień o wielkiej i bogatej historii zakończył się smaczną kolacją w liceum noszącym imię Piotra Skargi, sławnego jezuity, kandydata na ołtarze, a niegdyś nauczyciela pułtuskiego kolegium.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Dorosz SJ