Ojciec Święty Franciszek odwiedził dziś rano Kurię Generalną Towarzystwa Jezusowego, gdzie trwają obrady 36. Kongregacji Generalnej.

Zgodnie z wieloletnią i dobrze ugruntowaną tradycją Ojciec Święty spotyka się z delegatami Kongregacji Generalnych, dzieje się to jednak na ogół na Watykanie i dlatego decyzja Franciszka o osobistym przybyciu do auli 36. Kongregacji Generalnej jest wydarzeniem bez precedensu.

Ojciec Święty powitany został w imieniu zgromadzonych przez o. Arturo Sosę SJ, przełożonego generalnego Towarzystwa, a także o. Joaquína Barrerę SJ, superiora wspólnoty Kurii Generalnej. Następnie wziął udział w porannej modlitwie, której motywem przewodnim był obraz dobrego pasterza. Przywołano w jej trakcie osobę o. Franza van de Lugta SJ, który nie opuściwszy swojej „owczarni” w mieście Homs (Syria), zginął w wyniku działań wojennych.

Franciszek odwiedził Kongregację z konkretnym przesłaniem, które wyraził w inspirującym przemówieniu. Przemawiając skoncentrował się na wyłożeniu sposobu, w jaki jezuici mogą służyć Kościołowi oraz światu, a który sam stosuje w swojej posłudze, czyli otwartość na to, co przed nami, na przyszłość.

Cytując św. Ignacego, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że jezuita powołany jest do rozmowy i ożywiania „w każdej części świata, gdzie potrzebna jest służba Bogu i pomoc duszom”. Według Franciszka jezuici powinni „iść do przodu”, ucząc się z sytuacji, z którymi się spotykają, aby służyć lepiej i więcej. Oznacza to również poszukiwanie dróg harmonizujących naturalne napięcia w różnorodności osób i misji, napięcia pomiędzy działaniem i kontemplacją, wiarą i sprawiedliwością, charyzmą i instytucją, czy też wspólnotą i misją.

Papież wskazał również trzy strefy „jezuickiej drogi”:

  • przynosić pocieszenie – posługa Dobrej Nowiny,
  • bliskość z Ukrzyżowanym – otwartość na poruszenie i współczucie,
  • rozeznawanie dobra .

Pełną treść papieskiego przemówienia w języku angielskim odnaleźć można tutaj.

WIDEO

GALERIA