Od 1:40 rozwinięcie treści, które w filmiku z trzema radami na adwent.

„Warto zacząć adwent przeżywać od pierwszych dni.”

„Nie czekamy na osiołki i „Przybieżeli do Betlejem”.

„Idź do teatru albo potańcz w adwencie” i nieco więcej…