Dziś, 1 marca 2017, w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” studenci Akademii Ignatianum w Krakowie kolejny raz organizują dzień honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Oddaj krew dla Ojczyzny #2”, we współpracy z krakowskim Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Z tej właśnie okazji studenci Igantianum, razem z Zespołem Forteca, przygotowali teledysk do piosenki „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze”.

– Z jednej strony przypominamy o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a z drugiej zachęcamy do honorowego oddawania krwi. Przypominając o Niezłomnych, przypominamy o ich walce. To nieraz cisi Bohaterowie, działający w konspiracji, walczący o wolność Ojczyzny po II Wojnie Światowej. Jest to idealny moment, aby przypominać wszystkim Rodakom o ich postawie i bohaterstwie. Akcja „Oddaj krew dla Ojczyzny” jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie powojenną historią Polski. Organizujemy to wydarzenie, aby promować ideę nowoczesnego patriotyzmu, rozumianego jako praca dla dobra Ojczyzny, postaw prospołecznych oraz pracy wolontaryjnej. Krwiodawstwo jest bezpośrednim sposobem na ratowanie ludzkiego życia – mówi Tomasz Ubik, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Ignatianum.

Pytając studentów dlaczego angażują się w tą akcję, odpowiadają:

Igor Solarz: – Oddanie krwi w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest czymś co uświadamia mi, że kiedyś ludzie oddawali krew za nas i za naszą Ojczyznę. My oddajemy krew z własnej chęci, Oni oddawali z miłości do Ojczyny. Oni oddawali krew za naszą przyszłość, a my możemy uratować komuś życie.

1 marca rozpoczynamy również kolejny etap X edycji akcji Rodacy-Bohaterom. – Działania, teraz przez nas podejmowane, to głównie zbiórka funduszy, które przekazane zostaną m.in. na wsparcie finansowe kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej, renowację miejsc pamięci na Kresach oraz realizacje wakacyjnych projektów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli polskich szkół – mówi Tomasz Konturek, koordynator akcji w Krakowie i Małopolsce. Dodaje: – Przez cały grudzień i styczeń Akademia Ignatianum w Krakowie koordynowała zbiórkę żywności, zakończoną sukcesem; zebraliśmy ponad 5 ton żywności i przygotowaliśmy ponad 400 jednakowych paczek, które trafiły m.in. na Ukrainę i do Rumunii. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli Polakom na Kresach, dziękuję za każdy kilogram cukru, każdą czekoladę, każde dobre słowo. Dalej liczę, na bezinteresowność ludzi dobrej woli. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać potrzebne środki finansowe.