Czytania: Ez 37, 12-14 (J 11, 1-45)

Codziennie nowe rozważanie. Zapraszamy do 16 kwietnia włącznie.