W kraju, gdzie jeszcze przed 30 laty groziła kara śmierci za chrzest, rozwijają się szkoły katolickie. O miejsca w nich dla swoich dzieci zabiegają zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie. Kościół katolicki prowadzi w Albanii ponad 20 szkół i przedszkoli.

W połowie października tego roku Centrum Arrupe zorganizowało szkolenie dla ponad 30 dyrektorów szkół katolickich w mieście portowym Durres. Tematem była umiejętność pozyskiwania darczyńców oraz ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi ze strony opiekunów i nauczycieli. Zajęcia prowadzili: pani dr. Zamira Dema Muca, o. Adam Żak SJ oraz o. Wojciech Żmudziński SJ. Uczestnicy szkolenia pracowali nad konkretnymi kazusami wypracowując sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe w szkole oraz zapobiegania nadużyciom wobec osób nieletnich, a także uczyli się jak organizować pracę biura ds. rozwoju.

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe współpracuje już od kilku lat z Komisją Episkopatu Albanii ds. Szkolnictwa. Nie tylko szkoli dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich ale również asystuje szkołom w ich rozwoju i organizowaniu funduszy. Działania Centrum Arrupe na terenie Albanii są realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i finansowane przez Episkopat USA.

Najbardziej znaną szkołą katolicką w Albanii jest prowadzona przez jezuitów Szkoła im. Ojca Piotra Meszkali w Szkodrze. Jest ona kontynuacją powstałego w 1877 roku Kolegium Ksawerianum i została otwarta kilka lat po upadku reżimu w roku 1994. Tuż po II wojnie światowej dwaj jezuici pracujący w szkole, ojciec Giovanni Fausti i ojciec Daniel Dajani zostali skazani na śmierć przez rząd komunistyczny i rozstrzelani. Obaj ojcowie są czczeni za swoją wierność Chrystusowi i należą do grona 38 męczenników komunistycznego reżimu ogłoszonych błogosławionymi, których wspomnienie przypada na 5 listopada. Szkoła nosi imię zmarłego w 1988 roku ojca Piotra Meszkali SJ, który jest także symbolem niezłomności wobec trwających przez dziesięciolecia prześladowań. Zainteresowanych wspieraniem szkolnictwa katolickiego w Albanii zachęcamy do kontaktu z dyrektorem Centrum Arrupe pod adresem [email protected]

Na zdjęciu: ojciec Adam Żak SJ podczas zajęć dla dyrektorów szkół w Durres (16.10.2017)