Pod koniec września w nowo erygowanym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Do grupy nowych licealistów dołączyło także kilku gimnazjalistów, którzy w tym roku przenieśli się do KOSTKI z innych szkół.

Msza św. sprawowana pod przewodnictwem o. prowincjała Jakuba Kołacza rozpoczęła uroczystość, na której zgromadzili się uczniowie liceum wraz z rodzicami, wychowawcy i nauczyciele, zaproszeni goście i przedstawiciele lokalnej społeczności. Po zakończonej Mszy św. miało miejsce pasowanie na uczniów KOSTKI, którego dokonał również o. prowincjał Jakub Kołacz.

Dalszą częścią uroczystości było poświęcenie pomnika św. Stanisława, i apel „4W”, który miał miejsce na dziedzińcu przed szkołą. Apel „4W” odnosi się do czterech wymiarów postępowania: wiara, wiedza, wytrwałość i wyzwanie. Po całorocznym trudzie nagrody 4W zostaną wręczone uczniom KOSTKI w tych czterech kategoriach. Inspirację do nagrodzenia uczniów za wyróżnianie się w tych postawach, czerpiemy z wielowiekowej tradycji duchowości oraz pedagogiki igna-cjańskiej.

Ojciec dyrektor KOSTKI, Paweł Brożyniak SJ przed poświęceniem figury patrona młodzieży powiedział: „Św. Stanisław Kostka SJ, jaki stanął na nowo wyremontowanym placu przed szkołą, to patron szkoły, przedstawiony jako młody człowiek w drodze, co nawiązuje do jego decyzji o realizacji swych marzeń, ma symbolizować drogę młodzieży, która ze szkoły ma wziąć to, co najlepsze i wyposażona na drogę w mądrość, jaką tu pozyskają, ma iść w szeroki świat: realizować marzenia i służyć społeczeństwu”.

W dalszej części uroczystości w jadalni u „Stasia” miał miejsce wspólny poczęstunek dla nowych licealistów, ich rodziców i wychowawców, nauczycieli i pracowników administracji oraz zaproszonych gości.

Tomasz Nogaj SJ, fot. Agnieszka Szefer – Walas