13 listopada Uniwersytet w Trnawie przyznał tytuł Doktora Honoris Causa o. Józefowi Kuliszowi SJ oraz Emilowi Vaniemu SJ

Prof. Józef Kulisz SJ otrzymał tytuł za wkład w rozwój teologii fundamentalnej na Słowacji oraz za badania naukowe i rozwój studiów doktoranckich w zakresie teologii katolickiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnawie.

Drugi tytuł został przyznany Emilowi Vani SJ za przygotowanie i rozwój naukowej i pedagogicznej koncepcji jezuickiej pracy apostolskiej w formie Instytutu Teologicznego i za pomoc jego transformacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnawie.

Uniwersytet Trnawski to słowacka publiczna uczelnia z siedzibą w Trnawie, utworzony 25 marca 1992 r.

fot. truni.sk