Ruszył nabór wolontariuszy na misyjny wyjazd wolontariacki do Zambii w sierpniu 2018 roku. Wolontariusze, którzy zostaną wybrani do projektu, już od grudnia br. zaczną tworzyć realną wspólnotę, w której będą mogli nie tylko jak najlepiej się przygotować do wyjazdu, ale przede wszystkim stworzyć zgrany zespół.

Projekt Zambia 2018 będzie już kolejną (czwartą) edycją przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Jezuickie Centrum Społeczne „w Akcji” w Warszawie wraz z Duszpasterstwem Akademickim STUDNIA w Toruniu. Przed samym wyjazdem przyszły zespół czeka szereg zadań do zrealizowania, m.in. zebranie funduszy na wyjazd i dzieła misyjne, w których będą pracować, ale także przede wszystkim formacja duchowa i przygotowanie do konkretnej pracy w Zambii. Swoją wspólnotę będą budować przy jezuickim Duszpasterstwie Akademickim „Studnia” w Toruniu.

Bardzo zachęcamy do zgłaszania się przede wszystkim mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i okolic, a więc osoby, które będą mogły regularnie spotykać się w Toruniu w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zwieńczeniem tych spotkań będzie miesięczny wyjazd grupy 8 wolontariuszy w sierpniu 2018 r. do pracy wolontariackiej na rzecz misji w Zambii. Grupa uda się bezpośrednio do Afryki, gdzie w miejscowości Kasisi pomoże w budowie farmy, która w przyszłości stworzy miejsca pracy dla lokalnej społeczności i jej plony będą wsparciem dla najuboższych, a także wśród dzieci w lokalnym sierocińcu.

Kwestionariusz zgłoszeniowy na wyjazd można pobrać tutaj: http://torun.jezuici.pl/projekt-zambia-2018-nabor-wolontariuszy/

Wypełnione kwestionariusze należy wysyłać koordynatorowi projektu, od którego można także otrzymać wszelkie dodatkowe informacje:

• Koordynator Projektu Zambia 2018:
Łukasz Grzybowski SJ
e-mail: [email protected]

Termin składania kwestionariuszy: 20 listopada 2017.