Katedra Logiki i Teorii Poznania Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zapraszają na konferencję pt. „Filozofia przyrody wobec współczesnych nauk biologicznych”, która jest organizowana w 5 rocznicę śmierci o. prof. Piotra Lenartowicza SJ, biologa, filozofa i teologa.

Konferencja odbędzie się w piątek, 15 grudnia 2017r., w budynku Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, gdzie o. Lenartowicz pracował od 1976 r. nieprzerwanie do swojej śmierci w 2012 r. Patronat nad konferencją objęła Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Referaty podejmą wątki badań o. Lenartowicza (biologia, antropologia przyrodnicza i filozoficzna, teoria poznania, teoria ewolucji, filozofia przyrody, relacje nauka-filozofia-religia), zaprezentują namysł nad osiągniętymi przez niego rezultatami w obszarze nauk przyrodniczych i filozoficznych oraz zaproponują ocenę jego dorobku w kontekście zrozumienia natury nauk przyrodniczych, interpretacji ich rezultatów oraz relacji pomiędzy naukami przyrodniczymi a filozofią i teologią.

Z bogatym wyborem publikacji ks. Lenartowicza (w formacie PDF) można zapoznać się na stronie lenartowicz.jezuici.pl/

Więcej szczegółów na stronie filizofiaprzyrody.pl