Pochodził z książęcej rodziny, wbrew rodzinie wstąpił do zakonu. W czasie epidemii dżumy zabrał jednego z chorych na plecy i zaniósł do szpitala. Zmarł jako kleryk zarażony dżumą, mając zaledwie 23 lata.

O św. Alojzym Gonzadze SJ opowiada Dariusz Dańkowski SJ