Po niedawno opublikowanej książce pt. „Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas stworzył Kościół”, o. Andrzej Koprowski SJ wydał następną pt. „Nowe odczytanie codzienności. Teksty wschodnich i zachodnich Ojców Kościoła”.

Tom ten jest tłumaczeniem wydanej we Włoszech przez Wspólnotę Monastyczną z Bose książki pt. „Nuove letture dei Giorni. Testi dei padri d’oriente e d’occidente per tutti i tempi lituggici”, poszerzonej o „Dodatek” zawierający fragmenty starożytnych tekstów przeznaczonych dla odprawiających ćwiczenia duchowe w ciągu życia. Wybór i układ „Dodatku” jest autorstwa o. Andrzeja Koprowskiego i Bogusława Spurgiasza.

W materiałach prezentujących „Nowe odczytanie codzienności” A. Koprowski SJ i wydawca B. Spurgiasz napisali: „Znać Ojców znaczy przybliżyć się do Boga Ojców. Nie dadzą nam oni, co prawda, odpowiedzi na problemy naszych czasów, tę sami musimy danie zwolnią nas z odpowiedzialności odczytywania Ewangelii w kontekście współczesności, czyniąc z niej program swojego życia. Stanowią jednak skuteczną pomoc na tej drodze”. Dlatego prezentowaną książkę najlepiej czytać metodą lectio divina, czyli medytować przy jej pomocy nad współczesnością i nad życiem osobistym w celu odczytania jednego i drugiego jako znak czasu. Można też tę książkę potraktować jako swoisty brewiarz. Na każdy dzień roku liturgicznego czytelnik znajdzie w niej odpowiedni fragment z pism Ojców, wprowadzający w charakter danego dnia. „Nowe odczytanie codzienności” może też być bardzo przydatna katechetom i kaznodziejom, a z racji zbliżających się świat Narodzenia Pańskiego wyjątkowym prezentem.

Zamówienia: www.kontrastbs.pl
KONTRAST, Łoś, ul. 6-go Września 41, 05-504 Złotokłos
tel.: (22) 727 08 41; 601 912 821;
e-mail: [email protected]
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. NR: 90103000190109853300003207

Wacław Oszajca SJ