Od wielu lat Centrum Arrupe zapraszane jest przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Warszawskiej do współpracy w formacji nauczycieli religii. W lutym 2018 roku kontynuowane będą jednodniowe sesje biblijne przybliżające nauczycielom Modlitwę Pańską. Temat jest szczególnie aktualny teraz, gdy toczy się dyskusja nad sformułowaniem „i nie wódź nas na pokuszenie”.

Nauczyciele zapoznają się z różnymi wersjami modlitwy „Ojcze nasz”, nie tylko z tymi, które znajdują się w Ewangelii. Według jednej z hebrajskich współczesnych wersji Jezus kończy ją słowami: „i nie wiedź nas na sąd, ale wybaw nas od oskarżyciela”. Różnorodność sformułowań używanych w różnych językach i kulturach pozwala lepiej zrozumieć znaczenie i głębię słów, które znamy na pamięć od dzieciństwa. Choć ważne wydaje się uwspółcześnianie niektórych dawnych sformułowań, to jednak ważniejsze jest zrozumienie sensu naszej codziennej modlitwy. Katecheci powinni swoim uczniom ten sens przybliżać.

Owocem spotkań z katechetami będą materiały dla nauczycieli, które Centrum Arrupe opublikuje w przyszłym roku szkolnym.

Foto: fragment obrazu Jamesa Tissot, „Modlitwa Pańska”, 1896 (Brooklyn Museum, domena publiczna).