W ostatnich dniach grudnia młodzi jezuici z Prowincji Czeskiej i Prowincji Słowackiej mieli wspólne spotkanie formacyjne, oto krótki raport z tego spotkania w języku Wojaka Szwejka.

Ve volných dnech 28. 12. 2017 – 1. 1. 2018 proběhlo, jako každý rok, na noviciátní chatě v Trlenské dolině na Slovensku setkání scholastiků české a slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Při tomto setkání s námi byl také český provinciál P. Josef Stuchlý a navštívil nás slovenský provinciál P. Rudolf Uher. Z důvodu jáhenského svěcení s námi naopak nemohli být scholastici z Říma. Sjeli jsme se z Polska, Slovenska, Německa a Česka, abychom se vzájemně setkali, popovídali si o našem životě na studiích a magisterkách, navzájem se posdíleli a podpořili, a letos také, abychom trochu pohovořili o rozběhnutém tématu slučování české a slovenské provincie. Při setkání rozhodně nechyběla dobrá nálada a atmosféra, spousta dobrého jídla, společné aktivity jako výlety a lyžování, kterému počasí mimořádně přálo, a hlavně společná setkání při Eucharistii při mši a adoraci.

autor: Vojtěch Fojt SJ