Powracać do POEZJI – warto!
Od czasu do czasu coś napisać …
Przelać na papier myśli i uczucia
wzloty i upadki …
sukcesy i porażki …
Wyrazić to, co gra
w głębi duszy!
Odsłonić to, co skryte
gdzieś w zakamarkach …
Wydobyć na światło
strachy, lęki i majaki …
tak, by ogrzały się
w blasku dnia
i utraciły swoją mroczną siłę …
POEZJĄ
wyrazić siebie …
Wyrazić to, co chce być
nazwane …
Ona, POEZJA, ma w sobie
tę zdolność przemiany
wewnętrznych znaczeń
w Prawdę …
Ona jedyna może przywrócić
sens temu, co zda się być
bez-sensu …
Ona jedyna może rozniecić
żar ognia pośród popiołów …
Ona jedyna może wlać
nadzieję tam, gdzie chaos
i bez-nadzieja …
Bo POEZJA
to dar Boga
dla człowieka!
Jak pisał znany poeta:
„Z rzeczy tego świata
zostaną tylko dwie.
Dwie tylko: POEZJA i DOBROĆ
i więcej nic …”.