Dnia 8 maja 2018 o. Damian Mazurkiewicz SJ oraz o. Paweł Witon SJ ukończyli studia magisterskie w Instytucie Studiów Pastoralnych (the Institute of Pastoral Studies) Uniwersytetu Loyola w Chicago.

Ojciec Damian studiował duchowość (spirituality), której celem było przygotowanie do prowadzenia kierownictwa duchowego, szczególnie w odniesieniu do Ćwiczeń Duchowych. Prowadził także kierownictwo duchowe dla uczestników 32-tygodniowych rekolekcji w życiu codziennym.

Ojciec Paweł studiował psychoterapię (pastoral counseling) otwartą na wymiar duchowo-religijny. Odbywał także staż w Haymarket Center, gdzie prowadził przez 4 semestry terapię grupową dla osób uzależnionych głównie od alkoholu. Jak przyznają nasi absolwenci, studia na uniwersytecie Loyola w Chicago pozwoliły im nie tylko zdobyć potrzebną wiedzę i praktykę, ale także poznać ciekawych ludzi z Ameryki Północnej, Afryki i Azji, ich kulturę, wartości i duchowość.