15 maja, w ramach programu dla niewielkiej grupy studentów amerykańskich, którzy przyjechali do nas na dwa tygodnie z Le Moyne College i Cazenovia College, o. Andrzej Sarnacki wygłosił wykład „The Principles of Jesuit Leadership”.

Nawiązując do historii i tradycji Towarzystwa, pierwsza część dotyczyła zdolności tworzenia wielkich idei, które są w stanie inspirować ludzi, czasem przez pokolenia. Druga część odnosiła się do pracy z ludźmi w organizacji, ze szczególnym podkreśleniem koncepcji czy umiejętności zaprojektowania organizacji. Dobrze zaprojektowana struktura i funkcjonalne systemy mają duży wpływ na poczucie sprawiedliwości, dążenie do wysokiej jakości pracy i dumę z przynależności do organizacji. Trzecia i ostatnia część dotyczyła duchowości ignacjańskiej, która pomaga w rozwijaniu samoświadomości, porządkowaniu własnego życia i rozeznawaniu. Duchowość nie jest substytutem umiejętności, ale w połączeniu z wiedzą pozwala na zintegrowany rozwój przyszłych liderów. Dużo zależy od własnej pracy, gdyż – parafrazując pewnego autora – przywództwa nie można nauczyć, ale można się go nauczyć.

W kolejnych dniach studenci usłyszą wykłady związane z literaturą i historią Polski.