Dostawa wyposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej w ramach projektu „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły”

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ZAL_1 (oferta)
ZAL_2 (oświadczenie)
ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)
ZAL_2b (powiązania z Zamawiającym)
ZAL_3 (grupa kapitałowa)
ZAL_4 (wzór umowy)
Załącznik A_opis pracowni chemicznej (arkusz wyceny)
Załącznik B_opis pracowni fizycznej (arkusz wyceny)
Zaproszenie do składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (09.06.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.06.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia – (02.07.2018)