Do końca października trwają zapisy na 7-miesięczny Kurs Trenerski: służy pomocą w wykształceniu zdolności lidera, przywódcy osadzonego w wartościach chrześcijańskich, inspirowany jest pedagogiką ignacjańską, gdzie fundamentem jest działanie, refleksja oraz duchowość.

Zajęcia w małej grupie będą odbywały się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 już od listopada 2018 r. w poniedziałki godz. 17.00-20.30. Zakończą się w maju przyszłego roku.

Dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwych liderów, przywódców osadzonych w wartościach. Na Kursie Trenerskim bardzo różni ludzie – wierzący i niewierzący, osoby świeckie i osoby konsekrowane, niejezuici i jezuici – spotykają się i uczą pracy z ludźmi, z grupami. Uczą się słuchać innych, dawać informacje zwrotne, skutecznie się komunikować, rozwiązywać konflikty. Poznają samych siebie – jak się zachowują w trudnych sytuacjach, jak reagują w sytuacjach konfliktowych. Uczą się funkcjonować w różnorodności, z szacunkiem dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, z którym im najtrudniej. Uczą się jak uczyć dorosłych. Uczą się być prawdziwymi liderami. Więcej na stronie BOBOLANUM.

Cele kursu

1. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i przywódczych liderów, edukatorów oraz osób aktywnych w swoich środowiskach. Oznacza to trening umiejętności psychospołecznych, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą, ćwiczenia zachowań i umiejętności społecznych.

2. Kształtowanie efektywnych metod pracy z ludźmi, zwłaszcza z grupą i/lub zespołem. Oznacza to trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności.

3. Zdobycie umiejętności w zakresie moderowania dyskusją w grupie, realizacji projektów i wystąpień publicznych.

4. Pozyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z opracowaniem scenariuszy i prowadzenia szkoleń, dyskusji i spotkań tematycznych.

Informacje o dyplomie

Absolwenci kursu otrzymują dyplom ukończenia potwierdzający zdobycie umiejętności trenerskich zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi na poziomie 4.

Szczegółowy program kursu na stronie BOBOLANUM

Kurs Trenerski współtworzą i prowadzą: PAULINA WAWER i ANNA JAKOWSKA

Foto ze strony „www.bobolanum.edu.pl”