Jezus wywraca stoły, wygania zwierzęta i przekupniów. Ciekawe jak postąpiłby z nami.
Wszyscy – księża i wierni – doświadczamy, na różne sposoby, pokusy, żeby traktować kościół jak sklep. Gdy ulegamy tej pokusie, nasz kościół staje się przedsiębiorstwem religijnym.
Jezus nie zgadza się na to! On chce, aby nasze chodzenie do kościoła, było czymś o wiele większym!

posłuchaj