Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To pierwsze słowa, jakie Bóg skierował do ludzi.

Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. To słowa, które Jezus mówi o małżeństwie.

posłuchaj