Stowarzyszenie Polonia – Italia, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk mają zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone pamięci ojca Hieronima Fokcińskiego SJ (1937-2018), zasłużonego rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i konsulatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w Poznaniu dnia 5 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27-29.

Ojciec dr Hieronim Fokciński urodził się 30 września 1937 roku w Mirowicach koło Bydgoszczy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1954 r. Po odbyciu studiów filozoficznych (Kraków) i teologicznych (Warszawa) kontynuował studia z filologii klasycznej i historiii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a potem specjalizował się z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1971 roku kierował w Rzymie Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych. Siedem lat później obronił doktorat, a w roku 1991 został mianowany konsultorem Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. W kolejnych latach pracował w Kongregacji jako relator i wykładowca. Zwieńczeniem pracy o. Hieronima w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych było nadanie mu w 2010 r. papieskiego odznaczenia – „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Ojciec Fokciński był członkiem Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibilografia dell’Archivio Vaticano, Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. W 2009 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce, za popularyzowanie polskiej kultury oraz za działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech. W 2013 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji, między innymi spisał powojenne dzieje Ambasady Polski przy Stolicy Apostolskiej. Zmarł w Rzymie 30 lipca tego roku.

Przeczytaj archiwalny wywiad z o. Hieronimem Fokcińskim SJ

Foto: o. Hieronim Fokciński SJ w marcu 2018 r. (źródło: naszświat.it)