W najbliższą niedzielę, o godz, 11.00, Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Dziuba poświęci tablicę upamiętnającą ojca Stefana Dzierżka SJ. Uroczystość odbędzie się podczas wizytacji biskupiej w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach k/Łowicza. To właśnie tam, w pobliskiej wiosce Szymanowice, urodził się ojciec Stefan. Ksiądz Biskup odprawi dla parafian Mszę świętą, na której obecna będzie także najbliższa rodzina naszego wybitnego Współbrata oraz delegat Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Ojciec Stefan Dzierżek SJ urodził się w 1913 roku i w wieku 15 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Już jako pięcioletni chłopiec nauczył się czytać i rok później przystąpił do I Komunii Świętej. Po maturze studiował we Francji filozofię, a potem fizykę na Uniwersytecie Wileńskim. Po wybuchu II Wojny Światowej służył jako ochotnik w 261 Kompanii Sanitarnej, a od 1940 roku zaangażował się w działalność podziemną. Pracował w tajnej komórce Związku Walki Zbrojnej AK zajmującej się fałszowaniem dokumentów. W latach 1942-1944 więziony był ponad pół roku przez gestapo i ostatecznie osadzony w obozie pracy w Poniewieżyku pod Kownem. Później aresztowało go także NKWD.

W zakonie był przez wiele lat przełożonym i formatorem wychowując wielu juzuitów, a w latach 1961-1967 pełnił funkcję Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Od 1978 roku związany był z Kaliszem, gdzie podtrzymywał na duchu opozycyjną elitę i prześladowanych działaczy Solidarności. W czasie stanu wojennego nie uniknął aresztowania i wyroku skazującego. Za patriotyczną działalność był w latach dziewięćdziesiątych wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi. W 90. rocznicę urodzin otrzymał medal „Pro Ecclaesia et Pontifice”. Zmarł w Kaliszu w 2005 roku.

Foto: Kościół św. Jakuba Apostoła w Zdunach (źródło: wikipedia).