„Głównie spotykam się z osobami, które chcą rozwiązania swoich problemów” – mówi w wywiadzie dla misyjne.pl o. Dariusz Michalski SJ (na zdjęciu).

„Wydaje mi się, że to wynika z tego, że do tej pory próbowaliśmy pokazywać duchowość jako sposób rozwiązywania problemów. Natomiast nie wolno zapominać, że rozwój duchowy nie usuwa cierpienia, ale pomaga „nieść swój krzyż”, łączyć przeciwieństwa, które w sobie mamy” – wyjaśnia przełożony poznańskiej wspólnoty jezuitów. „Takim prymitywnym modelem duchowości było przeświadczenie, że jestem zły, ale mogę stać się dobry, i że to tylko wymaga odpowiedniego samozaparcia i pracy nad sobą. Tymczasem coraz więcej osób uświadamia sobie, że ten model jest nie do obronienia, dlatego że w każdym z nas jest coś ze świni i coś ze świętego”.

Nie da się nie grzeszyć, ale możemy uporządkować życie, poukładać je tak, by innym z nami było dobrze, stworzyć przestrzeń do Bożego działania.

W głęboką, a zarazem pełną realizmu duchowość wprowadzają jezuici i ich współpracownicy działający przy Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju „Vinea” w Poznaniu, którzy od grudnia do lutego zapraszają na kolejne warsztaty, konferencje i rekolekcje.

Wśród propozycji na najbliższe miesiące są rekolekcje dla najmłodszych dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia oraz warsztaty dla rodziców nastolatków. Od stycznia rusza także grupa rozwoju osobistego dla kobiet, a w lutym będzie można wziąć udział w ignacjańskim weekendzie dla osób, które uczestniczyły już wcześniej w Ćwiczeniach Duchownych w życiu codziennym. Z pełną ofertą Fundacji Vinea można zapoznać się na stronie internetowej www.vinea.org.pl

Polecamy wszystkim, którzy stojąc mocno na ziemi, chcą sięgać nieba i cieszyć się pełnią życia.

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju „Vinea” została powołana przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego z inicjatywy poznańskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh). W Radzie Fundacji znaleźli się przedstawiciele WŻCh, Neokatechumenatu i Galerii u Jezuitów.