W jezuickich domach ukrytych jest wiele tajemnic historii. Coraz więcej tych skarbów można zobaczyć. Otwarte dla zwiedzających jest Muzeum w Starej Wsi i wkrótce będzie można wejść do jednego z najciekawszych archiwów znajdujących się w Kłodzku.

Dobiegają tam końca prace nad porządkowaniem i zabezpieczaniem zbiorów. Do archiwum powróciły już poddane konserwacji 33 średniowieczne pergaminy, a także zidentyfikowane i zinwentaryzowane zostały dokumenty pochodzące z XIII wieku.

Akcję ratowania zbiorów rozpoczęto w maju ubiegłego roku. Pod okiem specjalistów wolontariusze porządkowali blisko 150 metrów bieżących dokumentów archiwum parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz zbiory zgromadzone w klasztorze jezuitów.

Archiwum było do tej pory niedostępne. Teraz, znajdujące się w nim bezcenne dokumenty kultury europejskiej oraz świadectwa historyczne udostępnione zostaną naukowcom, regionalistom oraz młodzieży szkolnej.

Prace prowadzono w ramach projektu „Archiwa jezuitów kłodzkich. Od-Nowa 2”, który otrzymał dotację Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych”.

Więcej na ten temat na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Foto ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych