We wtorek 5 lutego odbędzie się uroczystość otwarcia procesu beatyfikacyjnego Pedro Arrupe SJ, Generała Towarzystwa Jezusowego w latach 1965-1983. Z tej okazji obecny generał jezuitów, Arturo Sosa SJ wysłał do wszystkich jezuitów list ze szczególną prośbą.

Postulator procesu ojca Arupe, Pascual Cebollada SJ, w imieniu generała zaprosił wszystkie wspólnoty jezuickie „do sprawowania Eucharystii we wtorek, 5 lutego, (…) w dziękczynieniu za życie naszego byłego generała w 28 rocznicę jego śmierci”.

„Całe Towarzystwo Jezusowe będzie zjednoczone na modlitwie z okazji oficjalnego otwarcia procesu swojej sprawy beatyfikacyjnej” – czytamy w zaproszeniu.

Główna uroczystość odbędzie się w Pałacu Apostolskim na Lateranie w Rzymie, obok bazyliki św. Jana na Lateranie o godz. 16:00.

Wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo za pośrednictwem telewizji TELEPACE

Komunikat został wydany 30 stycznia przez kurię jezuitów w Rzymie. Arturo Sosa SJ zaprosił również wszystkich jezuitów na całym świecie do wzięcia udziału w sesji otwarcia, jeśli to tylko możliwe. Ceremonii będzie przewodniczył wikariusz generalny papieża w diecezji rzymskiej, kardynał Angelo De Donatis.

Wstępne prace będą polegać na zebraniu pism oraz zeznań składanych pod przysięgą i ocenie tych informacji. Po jego zakończeniu dokumentacja zostanie przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń natury teologicznej, potrzebny będzie już tylko cud za wstawiennictwem kandydata, aby uznać go błogosławionym (oraz kolejny cud potrzebny do kanonizacji).

Pedro Arrupe był generałem jezuitów w latach 1965-81. W tym okresie, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, wiele kół kościelnych krytykowało zakon za jego zaangażowanie społeczne w krajach Ameryki Łacińskiej i za łagodzenie surowych reguł zakonnych. O. Arrupe wprowadzał w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wywierając wpływ na zmianę profilu zakonu.

Urodził się 14 listopada 1907 r. w Kraju Basków. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1927 r. Studiował filozofię i teologię w Belgii i Holandii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. Od 1938 r. studiował japonistykę w Hiroszimie i pracował w tokijskiej dzielnicy ubogich. Cztery lata później został mistrzem nowicjatu jezuitów w Hiroszimie. Tam przeżył wybuch bomby atomowej 6 sierpnia 1945 r. Wraz ze swymi współbraćmi urządził w nowicjacie szpital i pomagał ofiarom bombardowania. Po ustanowieniu w 1958 r. prowincji japońskiej jezuitów został jej pierwszym prowincjałem.

22 maja 1968 r. wybrano go na generała Towarzystwa Jezusowego. Gdy w sierpniu 1981 r. o. Arrupe uległ paraliżowi, początkowo zakonem kierował wyznaczony przez Jana Pawła II komisarz o. Paolo Dezza. W 1983 r. dokonano wyboru nowego generała, którym został o. Peter-Hans Kolvenbach z Holandii.

O. Pedro Arrupe zmarł 5 lutego 1991 r. W 1995 r. na życzenie o. Kolvenbacha, trumnę ze zwłokami jego poprzednika przeniesiono do kościoła jezuitów Il Gesù w Rzymie, gdzie pochowany jest również założyciel Towarzystwa Jezusowego, św. Ignacy Loyola. W 2013 r. hołd o. Arrupe złożył przy jego grobie papież Franciszek.

źródło: DEON.pl