Do dnia 12 kwietnia 2019 roku jury XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” czeka na utwory poetyckie w języku polskim lub łacińskim.

Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” organizowany jest od kilkunastu lat. Stanowi on część projektu „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Ojciec Maciej Kazimierz Sarbiewski, jezuita, urodzony w 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, zmarły w Warszawie w 1640 r., był wybitnym poetą okresu baroku, piszącym w języku łacińskim. Został uhonorowany przez papieża Urbana VIII wieńcem laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla. Nazywany jest „chrześcijańskim Horacym” z Mazowsza.

1. Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” jest organizowany w dwóch kategoriach:
A) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
B) poezji w języku łacińskim.
2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach. 1) Utwory w kategorii A muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. 2) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii B jest dowolna.
4. Prace w kategorii A należy nadesłać do 12 kwietnia 2019 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk – decyduje data stempla pocztowego.
Prace w kategorii B należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: [email protected]
5. Dodatkowo w kategorii A można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
6. W kategorii A każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2019 roku podczas Inauguracji XV Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego w Płońsku.
8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.
9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XV Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: [email protected]

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku,
Związek Literatów na Mazowszu,
Academia Europaea Sarbieviana,
Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio

Na zdjęciu: laureaci i organizatorzy Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” w 2018 roku.