Ogłoszenie nr 2

06.06.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Toruniu, ul. Piekary 24, 87-100 Toruń informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Domu Zakonnego TJ w Toruniu, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Toruniu” złożył następujący wykonawca: MYKO – SYSTEM SYSTEMY OSUSZENIOWE I ODGRZYBIENIOWE BUDOWNICTWO Jacek Ciak, ul. Modrzewiowa 21, Brzozówka, 87-123 Dobrzejowice.

28.05.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Toruniu, ul. Piekary 24, 87-100 Toruń, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku Domu Zakonnego TJ w Toruniu, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Toruniu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

1/ Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe

2/ Ekspertyza techniczna – formularz ofertowy