Ogłoszenie nr 2

06.06.2019

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ w Warszawie, ul. Narbutta 21, 02-531 Warszawa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Kościoła pw. Św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze (ul. Zygmunta III 6) i budynku Kaplicy pw. Świętego Krzyża w Gdańsku (ul. Mickiewicza 24) złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

28.05.2019

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ w Warszawie, ul. Narbutta 21, 02-531 Warszawa, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Kościoła pw. Św .Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze (ul. Zygmunta III 6) i budynku Kaplicy pw. Świętego Krzyża w Gdańsku (ul. Mickiewicza 24), w związku z planowaną realizacją projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdańsku i Jastrzębiej Górze” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

1/ Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe

2/ Ekspertyza techniczna – formularz ofertowy