Ponad sto lat temu urodził się kardynał Avery Dulles SJ. Zmarł w 2008 roku ale jego studenci wciąż idą drogą, jaką wskazywał w swoim nauczaniu i w swoich publikacjach. Ostatnio zaangażowali się w wydanie książki zatytułowanej „The Survival of Dulles” nawiązującej do jego wybitnej pozycji z 1982 roku „The Survival of Dogma” (Przetrwanie dogmatów). Nie była ona zachętą, by powrócić do doktrynerstwa, instytucjonalnej wizji chrześcijaństwa, ale prezentowała holistyczne podejście wyrażone w pełnym i sensownym życiu nauką Kościoła we współczesnym świecie.

Podobnie w obecnej publikacji autorzy esejów nie tylko nawiązują do życia i dorobku kardynała ale także wpisują się w jego holistyczną wizję posoborowego Kościoła. Starają się podkreślić istotę Kościoła, którego nie powinny dzielić wpływy ideologiczne, wyznaniowe i pokoleniowe. Jednocześnie krytycznie uznają ograniczenia i braki obecnego czasu. Ich refleksje nie zniechęcają, lecz mobilizują czytelnika, by podążał za idealną wizją Kościoła nakreśloną w pracach teologicznych Kardynała Dullesa, by Kościołem żył na co dzień i doceniał jego różnorodność.

Autorzy esejów znajdujących się w książce: s. Anne-Marie Kirmse OP, o. Patrick J. Ryan SJ, o. Joseph T. Lienhard SJ, Peter C. Phan, s. Elizabeth A. Johnson CSJ, bp James Massa, H. Ashley Hall, Terrence W. Tilley, Stephanie Ann Y. Puen, Mary Beth Yount, Katherine G. Schmidt, o. Vincent L. Strand SJ, o. Michael C. McCarthy SJ.