Z okazji Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego na budynku Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego w Łodzi powstał mural o wymiarach 5m x 4,5m przedstawiający św. Ignacego składającego swoją rycerską broń przed wizerunkiem Matki Bożej w Montserrat.

Tak pisze o tym momencie Ignacy w Opowieści pielgrzyma, swojej autobiografi:

„Przybywszy do opactwa w Montserracie, poszedł pokłonić się Matce Najświętszej i idąc za ówczesnym zwyczajem, całą noc spędził na modlitwie przed Jej obrazem. Ofiarował Jej wówczas cały swój rycerski rynsztunek. Potem zszedł do Manresy. Kierował się już wówczas wewnętrznymi natchnieniami i zapewne dlatego spędził tam aż jedenaście miesięcy. W ciągu tego okresu przeżył wiele. Doznawał więc rozmaitych oświeceń, ale nawiedzały go też skrupuły, niepokoje i pokusy. Pośród ucisków i świateł uczył się głębokiego życia wewnętrznego, całej tej umiejętności świętych – scientia sanctorum, którą zamknie w nieocenionej książeczce Ćwiczeń duchownych. Tam też pośród mistycznych przeżyć odnajdywał w zarodku swoje życiowe powołanie: współpracować z innymi i służyć Chrystusowi”.

Może ten mural skieruje myśli niektórych uczniów ku powołaniu do Towarzystwa Jezusowego, którego orężem nie jest rycerski miecz, lecz ciągła gotowość , by pójść tam, dokąd inni nie idą i służyć Kościołowi pod przewodnictwem papieża.