Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. Druh Ks. Tomasz Nogaj SJ syn Adama został odznaczony ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.

O. Tomasz Nogaj SJ wstąpił w szeregi strażaków do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Starej Wsi będąc uczniem szkoły podstawowej w czwartej klasie 1984/85. Brał udział w zawodach strażackich MDP gminy Brzozów, w pracach na rzecz ochrony środowiska w Starej Wsi, w konkursach wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym a także pełnił wartę honorową przy Grobie Pańskim i reprezentował jednostkę OSP Stara Wieś na szczeblu gminnym i powiatowym. W czasie szkoły średniej wielokrotnie brał udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych jednostki OSP Stara Wieś. Od czasu włączenia jednostki OSP Stara Wieś w Krajowy System Ratunkowo-Gaśniczy OSP Stara Wieś odbył szkolenie i dał egzamin uprawniający strażaków ochotników do udziału w akcjach ratunkowo gaśniczych. 

Po wstąpieniu do zakonu OO. Jezuitów Tomasz Nogaj SJ przez lata swojego życia zakonnego (od 94’) towarzyszył strażakom z OSP Stara Wieś i innych jednostek gminy Brzozów podczas zebrań, zawodów i wyjazdów do różnorakich zdarzeń (pożary, wypadki drogowe, podpalenia traw, powodzie). Co roku brał także udział we wspólnych uroczystościach z okazji dnia strażaka i innych spotkaniach i wydarzeniach dla strażaków OSP gminy Brzozów i PSP z Brzozowa. 21.04.2011 r. O. Tomasz został uhonorowany BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. 

 

 

Na wniosek Burmistrza Brzozowa i Prezesa Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowie P. Józefa Rzepki skierowanego do Ks. Abpa Józefa Michalika z prośbą o ustanowienie posługi kapelana strażaków w rejonie Brzozowa, O. Tomasz został powołany na kapelana Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Brzozów w dniu 31 sierpnia 2011 przez Metropolitę Przemyskiego Ks. Abpa Józefa Michalika. 

W latach swojej posługi misyjnej Sudanie Południowym poprzedzonej trzecią probacją w Nairobi w Kenii (2013-2016) nawiązał kontakt ze strażakami z Nairobi w Kenii i współpracował z miejscową strażą pożarną w Rumbek w Sudanie Południowym. Podczas wyjazdu na wyspy Zielonego Przylądka jako wolontariusz i duchowy opiekun grupy młodzieży, nawiązał kontakt ze strażakami z wysp Cabo Verde. Z tych spotkań i współpracy zagranicznej O. Tomasza ukazały się artykuły w lokalnym czasopiśmie WIADOMOŚCI BRZOZOWSKIE. 

Z misji w Sudanie Południowym O. Tomasz w Liście do strażaków pisał: „STRAŻAK – to ktoś kto wbiega do płonącego budynku, z którego wszyscy uciekają. Chociaż ta wojna w Sudanie Południowym jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich tu na miejscu – jest jak płonący budynek – nie ustajemy w modlitwie i naszych małych działaniach na rzecz pokoju, tu gdzie jesteśmy. Jako kapłani, strażacy Ducha św., pozostajemy na straży, wbiegamy do płonących nienawiścią ludzkich serc, by ugasić płomień strachu, odwetu, złości i nienawiści, by go zamieniać w pokój i przebaczenie. Bardzo polecam siebie, współbraci i wszystkich ludzi Południowego Sudanu Waszej modlitwie i wsparciu, by to, co robimy, było Bogu na chwałę a ludziom na pożytek. 

Po powrocie z misji do kraju kontynuując posługę kapelana poprzez towarzyszenie strażakom Gminy Brzozów O. Tomasz Nogaj SJ został uhonorowany SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA w dniu 06.04.2016 r. 

Ostatnie lata obfitowały w zaangażowanie kapelana, szczególnie podczas pandemii. Obecny czas dla straży pożarnej to wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, kraju objętego wojną – tak lokalnie w gminie Brzozów jak i na granicy polsko-ukraińskiej. O. Tomasz będąc aktywnym strażakiem od ponad trzech dekad a od 2011 r. kapelanem strażaków Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Brzozów, wspiera zarówno strażaków z PSP Brzozów jak i działania i zaangażowanie strażaków ochotników rejonu brzozowskiego wielu wymiarach. 

Podczas uroczystości Powiatowo-Gminnych obchodów Dnia Strażaka w dniu 14.05.2022 r. w Grabownicy Starzeńskiej został odznaczony w dniu 15.05.2022 r. ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. W dniu 18.05.2022 r. O. Tomasz wziął udział w uroczystości 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Komendant PSP wyraził wdzięczność za współpracę z O. Kapelanem.  

 

Każdy Strażak ślubuje nieść drugiemu człowiekowi pomoc nawet z narażeniem własnego życia. Strażacy to ludzie, którzy wbiegają do budynku który płonie, gdy inni ludzie z niego uciekają„. Strażacy to jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zawodów. To jednocześnie grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Ratują zdrowie i życie, walczą z ogniem, pomagają w wielu innych sytuacjach. To służba, do której trzeba mieć powołanie. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 

Więcej o O. Tomaszu Nogaju SJ:

https://jezuici.pl/2021/05/o-tomasz-nogaj-sj-o-goracym-sercu-strazaka
https://doxa.fm/audycja/o-tomasz-nogaj-sj-o-goracym-sercu-strazaka
https://www.powiatbrzozow.pl/index.php/dla-mieszkancow/artykuly/galerie/1862-obchody-dnia-strazaka-w-kp-psp-w-brzozowie
https://www.powiatbrzozow.pl/index.php/dla-mieszkancow/artykuly/galerie/1858-powiatowo-gminny-dzien-strazaka-w-grabownicy-starzenskiej