W tym roku laureatami Nagrody Ratzingera są francuski jezuita i patrolog, ojciec Michel Fédou, oraz amerykański prawnik, prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler, który jednocześnie jest pierwszym żydem otrzymującym to prestiżowe wyróżnienie.

Więcej na stronie Vatican News

O. Michel Fédou SJ urodził się w 1952 roku, doktor teologii, filolog klasyczny, wykładowca na jezuickiej uczelni Centre Sèvres w Paryżu. Doktorat napisał na temat Chrześcijaństwo i religie pogańskie w „Przeciw Celsusowi” Orygenesa i obronił go w 1988 roku. Tłumacz dzieł Orygenesa i autor kilkunastu książek.

Wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w 1976 roku i święcenia prezbiteratu przyjął w 1984.