Na przełomie listopada i grudnia w Kirgistanie przebywa o. Mateusz Orłowski SJ, który prowadzi szereg warsztatów artystycznych o nazwie „Szkoła europejskiego pejzażu”. Zajęcia odbywają się w głównych ośrodkach edukacyjnych na południu kraju – w mieście Osz i Dżalalabad oraz na północy – w Biszkeku. W Oszu uczestnikami warsztatów byli studenci Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Państwowego. W Dżalalabadzie i Biszkeku zajęcia odbywają się w liceach plastycznych dla nieco młodszych adeptów sztuki.

Zaproponowana tematyka spotkała się z bardzo dobrym odbiorem studentów, a także wzbudziła duże zainteresowanie wśród wykładowców. Poza warsztatami o. Mateusz ma okazję poznać lokalnych artystów i ich sztukę. Spotkania te są okazją do dzielenia się doświadczeniem twórczości i podejściem do współczesnego malarstwa z perspektywy Zachodu i Azji Środkowej.

Pobyt o. Mateusza w Kirgistanie zaplanowany jest na dwa tygodnie. Wpisuje się to w charakter misji jezuitów w Kirgistanie, którzy starają się być aktywnymi uczestnikami życia akademickiego, kulturalnego i społecznego. Przestrzeń sztuki była i nadal pozostaje ważnym ambasadorem chrześcijańskich wartości.

Z Kirgistanu o. Rafał Bulowski SJ