Kategoria: Aktualności

KU KONGREGACJI GENERALNEJ 35

Ponad 220 jezuitów, pochodz±cych z całego świata, zbierze się przy Borgo Santo Spirito, w Rzymie, aby wybrać nowego Przełożonego Generalnego i przedyskutować ("rozeznać" według języka św. Ignacego, założyciela Towarzystwa Jezusowego) wezwania apostolskie, które czekają Towarzystwo w najbliższych latach. Ojciec Peter-Hans Kolvenbach, aktualny Przełożony i 28 następca św. Ignacego, wkrótce ukończy 80 rok życia i stał na czele Towarzystwo przez przeszło 24 lata. Po wysłuchaniu opinii swoich doradców i za zgodą Ojca Świętego, Ojciec Kolvenbach przedłoży Kongregacji Generalnej swoje zrzeczenie się pełnionej funkcji. Po wyborze nowego Przełożonego Generalnego, Kongregacja Generalna podejmie dyskusję nad tematami zasugerowanymi przez Komisję Przygotowawczą. Od pocz±tków...

Więcej

Refleksje z Kongregacji

(o. Dariusz Kowalczyk SJ) Minęły pierwsze trzy dni 35 Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, która m.in. ma wybrać nowego Generała zakonu. W związku z Kongregacją w mediach na całym świecie ukazało się sporo informacji o jezuitach. Pisano i mówiono w sensacyjnym tonie. Wiadomo, media muszą trochę przerysować, aby medialny towar lepiej się sprzedawał. Niestety, niektórzy w tym przerysowywaniu całkowicie przesadzili dorabiając jezuitom jakąś gębę. [czytaj...

Więcej

Słowa ustępującego Ojca Generała skierowane do elektorów 7 stycznia 2008 r.

(Ufficio Stampa SJ) Podczas pierwszej formalnej sesji 35 Kongregacji Generalnej, 7 stycznia 2008 r., Ojciec Generał skierował do elektorów następujące słowa: ,,Z błogosławieństwem Ojca Świętego, udzielonego mi 20 czerwca 2005 r. i po otrzymaniu pozytywnego głosu Asystentów ad Providentiam, i Prowincjałów z całego Towarzystwa na temat ważności przedłożonych racji co do mojego zrzeczenia się, teraz przedkładam pod osąd Kongregacji Generalnej moje zrzeczenie się urzędu Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego”. [czytaj...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy