Javier Giraldo   Przez kilka ostatnich tygodni, a zwłaszcza pod koniec kwietnia, na murach Bogoty pojawiały się graffiti z groźbami skierowanymi przeciw Ojcu Javierowi Giraldo, jezuicie, członkowi Centrum Dochodzenia i Powszechnej Edukacji (Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
   Groźby te są w odpowiedzią na przeprowadzone ostatnio przez Ojca Giraldo dochodzenie w wyniku którego ustalono, że na blisko 200 zgłoszonych od lipca 1996 roku przestępstw i morderstw popełnionych zostało przez Kolumbijską Armię Krajową, organizacje paramilitarne i partyzantów w Comunidad de la Paz de San José de Apartado. Ojciec Javier jest energicznym obrońcą praw człowieka, systematycznie demaskujacym działania przestępczych grup zbrojnych, które większości pozostają bezkarne.

   Komunikat prasowy z CINEP stwierdza: „Potępiamy groźby skierowane przeciw Ojcu Giraldo, który wystąpił w obronie praw człowieka i potępił przykład bezkarności wobec zbrodni łamiącej Międzynarodowe Prawa Człowieka, które miały miejsce i nadal występują w Kolumbii; wzywamy rząd do wyjaśnienia zaistniałej sytuację i objęcia ochroną tych, którzy są zagrożeni.”
    Kolumbijski prowincjał, O. Francisco de Roux, powiedział: „W obliczu tej oszczerczej kampanii mającej na celu zniszczenie O. Javiera chcemy stanowczo stwierdzić, że ojciec Javier Giraldo jest człowiekiem o wysokim poziomie moralnej integralności, który szuka prawdy, niestrudzonym orędownikiem odrzuconych, obrońcą godności ludzkiej, człowiekiem przekonanym o tym, że państwo musi stać na straży każdego ludzkiego życia i jego integralności.”