Jak co roku, w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu zgromadzili się polscy jezuici, aby przed cudownym obrazem św. Rodziny  odnowić zawierzenie ich prowincji zakonnych opiekunowi Jezusa.  Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ordynariusz kaliski bp. Stanisław Napierała. W imieniu jezuitów aktu zawierzenia dokonali Prowincjał Wielkopolsko-Mazowiecki o. Tomasz Kot oraz Prowincjał Polski Południowej o. Wojciech Ziółek. Ten ostatni w homilii podkreślił, że droga św.  Józefa powinna być drogą każdego jezuity. Polega ona na nieustannym odnajdywaniu Jezusa i  wychodzeniu z Nim do ludzi, którzy się od Niego oddalili.

(fot. Mateusz Basiejko)

Św. Józef jest szczególnym patronem polskich jezuitów, ponieważ to właśnie jemu w 1950 roku został zawierzony los obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego w obliczu zagrożenia delegalizacją zakonu przez władze komunistyczne. Ówcześni przełożeni złożyli także ślubowanie, w którym zobowiązali się  do corocznego dziękczynnego nawiedzania przez jezuitów kaliskiego sanktuarium, jeśli działalność zakonu na terenie Polski nie zostanie przerwana.