Sekretarz Towarzystwa, Ignacio Echarte SJ w imieniu Ojca Generała informuje, że dnia 22 lipca 2012 r. zmarł o. Vincent O’Keefe SJ, przynależący do Prowincji New York.

Ojciec Vincent O’Keefe urodził się w Jersey City, dnia 10 stycznia 1920 r., wstąpił do Towarzystwa 14 sierpnia 1937, został wyświęcony 24 sierpnia 1950 i złożył ostatnie śluby 15 sierpnia 1954. Podczas Kongregacji Generalnej XXXI został wybrany Asystentem ad providentiam (29 czerwca 1965 r.). Następnie podczas Kongregacji Generalnej XXXII został wybrany Asystentem Generalnym i Konsultorem Generalnym (15 lutego 1975).

O. Generał Pedro Arrupe, w pierwszych dniach swojej choroby, mianował go Wikariuszem Generalnym (10 sierpnia 1981) zgodnie z Konsytuacjami TJ (787). Po zakończeniu KG XXXIII O. O’Keffe wrócił do swojej Prowincji New York.

Śp. o. V. O’Keefe przez 18 lat uczestniczył w Rządach Generalnych Towarzystwa Jezusowego w latach 1965-1983.

Leszek Mądrzyk SJ