Czy jesteśmy świadkami zmierzchu religii? Czy księża są z księżyca? Ilu jest na świecie antypapieży i czy ruchy nacjonalistyczne zmienią katolicyzm w polityczną ideologię? To tylko niektóre z pytań, jakie stawiamy Czytelnikom.

 


(zdjęcie: „Krzyż w zbożu” – Anna Worowska)

Zdaniem ojca Marka Blazy SJ „nie zdajemy sobie sprawy, że walczymy o jakieś sprawy sześciorzędowe, podczas gdy ludzie nam z Kościoła uciekają”. Ksiądz Jacek Socha w udzielonym dla nas wywiadzie mówi, że „można jedynie mówić o zmierzchu pewnych aspektów życia religijnego, a nie religii w ogóle”. Natomiast ojciec Dariusz Kowalczyk SJ w swoim felietonie stoi na stanowisku, że „Kościół jako całość nigdy nie był w takim rozkwicie jak obecnie”. Jednocześnie podkreśla, że bardziej od religii interesuje go wiara, która realnie wpływa na wybory dokonywane przez człowieka. Czy wiara potrzebuje religii i jaka jest różnica między jednym a drugim?

Rozmawiamy o reklamie w Kościele i katolickich „cieniasach”, o skrupułach i wielu obrazach Boga. Katecheci znajdą pomysły na zajęcia z uczniami oraz opowieści do wykorzystania na lekcjach. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych zadaliśmy pytania o ich stosunek do religii. Wynikami tego sondażu dzielimy się w naszym dziale tematycznym.

Czy Bóg dla młodych ludzi to zdziadziały staruszek skazujący na piekło za niesubordynację czy biedak żebrzący o naszą miłość i wsparcie? Czy niechęć do katolickiej obrzędowości i kościelnej hierarchii, jaka panuje wśród młodych doprowadzi do prywatyzacji wiary? Jak będzie wyglądał Kościół katolicki za kilkadziesiąt lat? Jak w tym wszystkim ma odnaleźć się chrześcijański wychowawca? Zachęcam do lektury i refleksji.

Więcej na bycdlainnych.pl