Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie Anna Lebet-Minakowska i duszpasterz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ks. dr Manfred Deselaers, zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ.

Jest ona przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czwartek 1 marca w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zobacz więcej »