„Ojciec Bolewski najwyraźniej dostrzegał darmowość miłości Boga w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, którą bardzo kochał, do której modlił się codziennie. Niemal całe swoje życie zakonne zgłębiał tajemnicę Maryi w relacji do Ducha Świętego i Jej Syna. Uważał, że  prawdy wiary dotyczące Maryi mają szersze znaczenie obejmujące wszystkich członków Kościoła. Sam przyznawał, że to właśnie dzięki pomocy Maryi, zdołał tyle uczynić w życiu.”

o. Dariusz Piórkowski SJ
fragment kazania wygłoszonego w czasie mszy pogrzebowej
o. Jacka Bolewskiego SJ (Warszawa, 25 V 2012 r.)

Prezentujemy najnowszą książkę o. Jacka Bolewskiego SJ „Misterium mądrości – traktat sofio-mariologiczny”. Książka ta została wydaną pośmiertnie ale zgodnie z intencją i zaleceniami autora.

Jacek Bolewski SJ
Misterium mądrości – traktat sofio-mariologiczny

464 stron Wydawnictwo WAM
więcej »