Rozpoczęliśmy od ustalenia, że decyzję czy zwołać Kongregację Generalną podejmiemy w piątek, 13 lipca, przed południem. Następnie o. Generał przez ponad trzy godziny odpowiadał na pytania związane z raportem o stanie Towarzystwa. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego otwartości, głębi spojrzenia i poczucia humoru, z jakimi podchodzi do nieraz bardzo skomplikowanych zagadnień.

Wybór Afryki na miejsce Kongregacji Prokuratorów – jak podkreślił już kilka razy – związany był z odczytywaniem znaków czasu. Oprócz Azji Towarzystwo rozwija się właśnie na Czarnym Lądzie i stąd będzie czerpać przyszłe siły i inspiracje. Właśnie od Afrykańczyków możemy się uczyć radosnego przeżywania wiary i właściwego podejścia do wielu wartości zagubionych w świecie zachodnim. Ku zaskoczeniu wszystkich o. Nicolás odpowiedział na ponad 40 sformułowanych wczoraj pytań, przeznaczając na nie nawet początek sesji popołudniowej.

Następnie był czas na dodatkowe pytania z sali. Po nich zostaliśmy zaproszeni, by wyrazić nasze nadzieje i obawy związane z przyszłością Towarzystwa oraz sugestie na przyszłość. Intensywny dzień obrad zakończyły spotkania w grupach językowych. Rozważaliśmy tematy, które mogłaby ewentualnie rozważyć przyszła Kongregacja Generalna oraz kwestie do podjęcia w ramach zwyczajnych rządów w Towarzystwie. Dzień zakończyły Msze w grupach językowych.

Miejsce obrad Kongregacji i naszego zamieszkania: Miejsce zamieszkania

Natomiast zdjęcia i klipy wideo można zobaczyć na: Zdjęcia i klipy wideo

Robert Bujak SJ, Józef Polak SJ; Photo: flickr/by cprorome