Wczoraj , tj. 20 sierpnia 2012 roku, w nowicjacie starowiejskim pięciu naszych nowych współbraci
rozpoczęło swą pierwszą probację: kandydaturę przed oficjalnym
rozpoczęciem nowicjatu.

Ciesząc się razem z tymi, których Pan powołał do swego Towarzystwa,
polecajmy Bogu ich samych oraz ich nową drogę. Pamiętajmy też w
modlitwie o sobie nawzajem, prosząc Jezusa, pod którego sztandarem
służymy, o wytrwałość.

Jakub Kołacz SJ